Sprzęt do środków ochrony roślin podlegający obowiązkowym badaniom

Sprzęt, który wykorzystujemy podczas zastosowania środków ochrony roślin wymaga badań potwierdzających sprawność tych urządzeń. O obowiązkowych badaniach przypomina nam Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Skontrolowanie takiego sprzętu jest niezwykle ważne, ponieważ użycie uszkodzonej maszyny, może spowodować ryzyko powstania skażeń punktowych, a także narazić na niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu operatora oraz konsumenta. Sprzęt, który takowych badań nie posiada powinien być przebadany do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Sprzęt podlegający obowiązkowym badaniom:

  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe
  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze
  • opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych
  • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe
  • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych
  • sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
  • sprzęt agrolotniczy
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Warto wspomnieć, że takim badaniom nie podlegają opryskiwacze plecakowe i ręczne.

Kto może przeprowadzić badania?

Takie badania mogą przeprowadzić tylko specjalne stacje kontroli sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Ich pełny spis znajdziecie na piorin.gov.pl

ochrona roślin

źródło: pixabay.com

Kiedy przeprowadzić pierwsze badanie nowego sprzętu?

Nabywając nowy sprzęt do stosowania środków ochrony roślin, badanie należy wykonać w ciągu 5 lat od dnia jego nabycia, nie później!

Kolejne badania tego typu sprzętu (w szczególności 4 pierwszych maszyn wypisanych na powyższej liście) przeprowadzamy w odstępach czasowych, nie dłuższych niż 3 lata. Resztę sprzętu z powyższej listy badamy w okresach nie dłuższych niż 5 lat.

 Uwaga!

Za używanie niesprawnego technicznie sprzętu do środków ochrony roślin, brak badań lub złą kalibrację maszyny można dostać karę grzywny.

Źródło: PIORIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *