Kwaśne deszcze, wszystko co warto o nich wiedzieć

kwaśne deszcze

Czym są kwaśne deszcze? Jak powstają? Jakie są skutki występowania ich na świecie? W jaki sposób można zapobiec występowaniu kwaśnych deszczy? Na te wszystkie pytania postaram się pokrótce odpowiedzieć w tym artykule.

Tak więc, czym są kwaśne deszcze?

Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, które mają odczyn kwaśny, gdyż zawierają kwasy wytworzone z reakcji z wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej. Tego zjawiska atmosferycznego nie można dostrzec gołym okiem. Kwaśnego deszczu nie odróżni się od zwykłych opadów, ale za to jego wpływ na środowisko naturalne można bardzo łatwo zauważyć. Pojawiają się tam, gdzie spalane są ogromne ilości paliw kopalnianych, w wyniku, czego do atmosfery przedostają się węglowodory. Podstawowymi i głównymi winowajcami w procesie powstawania kwaśnych deszczy są: tlenek siarki i azotu. Jest tak, ponieważ rozpuszczają się one z dużą łatwością w wodach atmosferycznych, to znaczy w opadach deszczu bądź śniegu, powodując ich zakwaszenie. Dlatego na naszą planetę Ziemię spadają, zamiast czystej wody rozcieńczone kwasy siarkowy i azotowy.

W jaki sposób powstają kwaśne deszcze?

Otóż kwaśne deszcze powstają przede wszystkim na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenki siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, takich jak np.: czynne wulkany, jak również sztucznych, takich jak: spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw, węgla brunatnego i kamiennego.

Jakie są skutki występowania kwaśnych deszczy na świecie?

NEGATYWNY WPŁYW NA ROŚLINY

Kwaśne deszcze powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy – skutkiem, czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne. Poza tym, kwaśne deszcze zakwaszają glebę, co przyczynia się do uaktywnienia glinu i kadmu, a także do nagromadzenia azotanów i siarczanów, w wyniku, czego korzenie roślin mają zmniejszoną możliwość pobierania wapnia, magnezu i potasu ( niezbędnych składników odżywczych), których na skutek wymywania ich przez kwaśne deszcze występuje niedobór. Przez to korzenie zamierają, a roślina ginie. Kwaśne deszcze, a także inne kwaśne opady dostają się do jezior, rzek i tym podobnych zbiorników, powodując ich zakwaszenie i czyniąc je nienadającymi się dla ludzi i zwierząt. Szkodliwe substancje do zbiorników mogą dostawać się w dwojaki sposób, tzn. bezpośrednio lub też są wymywane z sąsiednich terenów. Glin, który zostaje wymyty z gleby jest szczególnie niebezpieczny dla ryb, gdyż kumuluje się on w ich skrzelach uniemożliwiając oddychanie. W ekosystemach słodkowodnych podłoże tworzą skały granitowe, które są wysoce odporne na wietrzenie, to też kwaśny deszcz nie jest neutralizowany w glebie, co powoduje wysokie zakwaszenie jezior oraz cieków. Ryby – zwłaszcza pstrągi i łososie – przestają się rozmnażać i stopniowo giną w kwaśnej wodzie.

wpływ kwaśnego deszczu na rośliny

Źródło: pixabay.com

NEGATYWNY WPŁYW NA BUDOWLE I INNE MATERIAŁY

Kwaśne deszcze, a w szczególności depozycja siarki, przyspieszają wietrzenie budowli zbudowanych z piaskowca czy wapienia. Poza tym zanieczyszczenia oddziałują szkodliwie na tworzywa sztuczne, witraże, a nawet na metale, powodując ich korozję. Wiele budynków i pomników jest zrobionych z kamienia zawierającego wapno, takiego jak piaskowiec, wapień lub marmur. Wapno neutralizuje kwaśny deszcz, ale w końcu zostaje zużyte. Wtedy kamień traci naturalną odporność a budynek lub pomnik zaczyna ulegać zniszczeniu. Posągom kamiennym odpadają nosy, ściany domów pękają i grożą zawaleniem. Współczesne budynki, wykonane z innych materiałów również są niszczone przez kwaśne deszcze, choć w wolniejszym tempie. Beton zaczyna się kruszyć a stalowe pręty zbrojenia rdzewieją. Remontowanie budynków, uszkodzonych w wyniku skażenia środowiska w Europie, kosztują ogromne sumy.

NEGATYWNY WPŁYW  ZAKWASZENIA ŚRODOWISKA POPRZEZ KWAŚNE DESZCZE NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Smogi powstające przy dużym stężeniu dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i pyłu węglowego w wilgotnym powietrzu przyczyniają się do powstawania chorób układu oddechowego i układu krążenia, a nawet mogą prowadzić do śmierci. Kwaśne deszcze zakwaszają również wodę pitną, co powoduje wzrost w niej różnych metali ciężkich prowadzących do wielu chorób, tj.: KADM – uszkadza układ wydalniczy; GLIN – uszkadza kości i mózg; OŁÓW – uszkadza układ nerwowy.
W rejonach, gdzie środowisko naturalne jest silnie skażone, wdychamy mieszaninę gazów takich jak dwutlenek siarki i tlenki azotu, które szkodzą naszym płucom. Odnosi się to do ludzi żyjących w pobliżu elektrowni opalanej węglem, a także do mieszkańców miast o dużym ruchu ulicznym. Wyżej wymienione gazy w kontakcie z drobinami pyłów mogą wywoływać u ludzi choroby dróg oddechowych, takich jak bronchit czy astma. Ludzie ci także cierpią na kaszel, na bóle w klatce piersiowej oraz duszności. W Norwegii obserwuje się stały wzrost zachorowań na astmę u dzieci, prawdopodobnie związany ze wzrostem ilości samochodów na drogach.

W jaki sposób można zapobiec występowaniu kwaśnych deszczy?

Aby zapobiec występowaniu kwaśnych deszczy buduje się instalacje wyłapujące tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz ogranicza się spalanie paliw zawierających siarkę i jej związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *