Kary za przekroczenie limitów kwot mlecznych

kary mleczne

W minionym sezonie 12 krajów Unii Europejskiej przekroczyło limity kwot mlecznych. Mimo to łączna wielkość dostaw mleka w Unii była o ponad 3 mln ton mniejsza, niż przyznana kwota produkcyjna. Jakie kary obowiązują za przekroczenie limitów kwot mlecznych?

Kary za przekroczenie limitów kwot mlecznych

Jak podaje FAMMU/FAPA, łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2014/2015 (od kwietnia 204 r. do końca marca 2015 r.) była o 3,16 mln ton niższa, niż przyznana kwota produkcyjna.

Pod koniec października Komisja Europejska opublikowała wstępne dane, według których 12 państw członkowskich przekroczyło swoje limity. Były to te kraje, które jeszcze w poprzednim sezonie nie zmieściły się w swoim limicie produkcyjnym: Cypr, Austria, Niemcy, Polska, Dania, Holandia, Irlandia i Luksemburg oraz dodatkowo dołączyły jeszcze Hiszpania, Belgia, Estonia i Włochy.

W związku z powyższym również kary za nadprodukcję będą znacznie wyższe. W porównaniu do poprzedniego sezonu, kiedy łącznie kary zmieściły się w kwocie 408,67 mln EUR, w sezonie 2014/2015 są one dwukrotnie wyższe i wynoszą 817,59 mln EUR. Stawka karnej opłaty wyrównawczej wynosi 27,83 EUR za każde 100 kg nadprodukcji.

Największe opłaty za nadprodukcję zapłacą Niemcy (drugi raz z kolei) – tutaj w ostatnim roku kwotowym dostawy hurtowe były o 3,7% (+1,11 mln ton) wyższe od przyznanej kwoty. Kraj ten musi więc zapłacić 309,01 mln EUR (co stanowi 37,8% łącznej wartości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mleka w UE).

W dalszej kolejności wśród państw z największymi nałożonymi karami jest Polska zobowiązana do zapłacenia 161,5 mln EUR, Holandia – 135,26 mln EUR, Irlandia – 71,18 mln EUR, Austria – 44,6 mln EUR, Włochy – 30,53 mln EUR, Dania – 24,25 mln EUR, Belgia – 21,28 mln EUR, Hiszpania 10,44 mln EUR, Luksemburg – 5,33 mln EUR, Estonia – 2,23 mln EUR, a Cypr 1,46 mln EUR.

mleko

źródło: pixabay.com

Czy w drugiej części sezonu ceny były niższe?

Druga część sezonu minionego sezonu upłynęła pod znakiem spadku popytu na przetwory mleczne, co z kolei przełożyło się na niższe ceny. Mimo to, sprzyjające produkcji warunki atmosferyczne sprawiły, że całkowite dostawy w UE-27 w ubiegłym sezonie zwiększyły się o 2,74% względem poprzedniego roku. Największe zwyżki produkcji można było zauważyć w Wielkiej Brytanii (+5,11% do 14,79 mln ton), Polsce (+4,26% do 10,51 mln ton) oraz Irlandii (+3,79% do 6,04 mln ton).

Jak podkreśla FAMMU/FAPA, biorąc pod uwagę korektę o zawartość tłuszczu, dostawy hurtowe w jedenastu krajach członkowskich (Słowenia, Portugalia, Grecja, Finlandia, Malta, Słowacja, Litwa, Szwecja, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria) były co najmniej o 10% niższe niż przyznana kwota. Przy tym w Bułgarii nie wykorzystano 53,6% limitu, a w Rumunii poziom dostaw był niższy 39,3% kwoty.

W przypadku sprzedaży bezpośredniej tylko Belgia i Holandia muszą zapłacić kary za przekroczenie jej limitów – kolejno o 1,6% (529 ton) i 2,6% (1,99 tys. ton), w związku z czym Belgia musi zapłacić 147 tys. EUR kary, a Holandia 554 tys. EUR.

Żródło: FAMMU/FAPA

Więcej informacji: Art-ogrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *